CURA Cyber Security

Beredskabsplan

En plan, hvis uheldet er ude...

Ved du, hvad du skal gøre, hvis du bliver ramt af et cyberangreb, et strømsvigt eller et datatab? Er du forberedt på at håndtere de konsekvenser, det kan have for din drift, din kundetilfredshed og dit omdømme? Hvis nej, så har du brug for en beredskabsplan!

Hos CURAit hjælper vi dig med at lave en beredskabsplan, der sikrer, at du kan reagere hurtigt og effektivt på enhver IT-krise. Vi baserer vores beredskabsplan på din IT-risikoanalyse, som vi også kan hjælpe dig med at lave, og vi fokuserer på dine vigtigste aktiver og processer.

En beredskabsplan kan reducere risikoen for at blive ramt af et cyberangreb eller begrænse skaderne, hvis det sker.

Vi udarbejder en plan der beskriver:

Hvordan du kan forebygge og reducere risikoen for hændelser

En kommunikationsplan (ekstern og intern), herunder en ikke-personafhængig rollefordeling

Hvordan du kan respondere og håndtere it hændelser

Hvordan du kan gendanne og genoprette din normale IT-funktion

Hvordan du kan evaluere og forbedre din IT-sikkerhed

Vi hjælper dig med at lave en beredskabsplan, der både sikrer din virksomhed mod kriser og øger din IT-kompetence og robusthed. Lad os hjælpe dig med at skabe et IT-miljø, der er trygt og stabilt for din virksomhed.

7 vigtige elementer du skal have med i en beredskabsplan

Rollefordeling og ansvarsområder

Definer roller og ansvarsområder for alle involverede i IT-beredskabet. Dette omfatter ikke kun IT-personale, men også ledelse, kommunikationspersonale og eventuelt eksterne interessenter.

Incident Response Plan (IRP)

Udform en omfattende incident response plan, der indeholder detaljerede trin for opdagelse, analyse, rapportering, respons, genopretning og efterforskning af sikkerhedshændelser.

Backup og gendannelse

Implementer og vedligehold regelmæssig backup af kritiske data og systemer. Test også regelmæssigt gendannelsesprocessen for at sikre, at backupfilerne kan genskabes effektivt.

Kommunikationsplan

Udform en klar og effektiv kommunikationsplan, der beskriver, hvordan du informerer relevante interessenter, herunder interne og eksterne interessenter, leverandører, kunder og myndigheder.

Overvågning og detektion

Implementer løbende overvågning af systemer og netværk for at opdage usædvanlig aktivitet eller potentielle sikkerhedstrusler. Hurtig detektion er afgørende for en effektiv respons.

Uddannelse og træning

Sørg for, at medarbejdere og relevante interessenter er uddannet i IT-sikkerhedsprocedurer og er fortrolige med beredskabsplanen. Gennemfør regelmæssige øvelser for at simulere hændelser og evaluere responsprocedurer.

Evaluering og opdatering

Gennemgå og evaluer regelmæssigt beredskabsplanen for at sikre, at den er up-to-date med de nyeste trusler, teknologier og organisatoriske ændringer. Juster planen og procedurerne som nødvendigt baseret på feedback og erfaringer fra tidligere hændelser eller øvelser.

Få en fast serviceaftale med CURAmanaged

Ønsker du vores cyber security koncept som en fast service aftale kan du vælge vores CURAmanaged, som inkluderer:

• Opstartsmøde, hvor vi finder strategien for din virksomhed.
• Vi laver en årlig revidering af din beredskabsplan(er).
• En årlig test af beredskabsplanen.
  ○ Skrivebordstest
  ○ Fuld test
• Rapportering efter beredskabsplan

 

Du er altid velkommen til at tage fat i os for en snak