CURA Cyber Security

Risikoanalyse

Fra uforudsete trusler til strategisk sikkerhed

 

Er dine mest værdifulde data beskyttet?

Kan du identificere usynlige trusler mod din virksomhed?

Er dit digitale værn stærkt nok til at afværge angreb?

 

 

Dyk ned i vigtigheden af en risikoanalyse og beskyt din digitale fremtid

Risikoanalyse er en systematisk proces, hvor man identificerer, vurderer og håndterer de potentielle trusler, sårbarheder og konsekvenser, som en organisation står over for i forhold til sine data, informationer og IT-systemer. Formålet med risikoanalyse er at finde ud af, hvilke foranstaltninger der er nødvendige for at reducere eller eliminere de uacceptable risici, og hvordan man prioriterer ressourcerne til at gennemføre dem.

Processen inkluderer genkendelse af potentielle farer, vurdering af sandsynlighed og påvirkning af hændelser, samt udvikling af tiltag for at reducere eller håndtere risikoen.

Resultaterne kan hjælpe dig med at prioritere ressourcer, implementere beskyttende tiltag og etablere beredskabsplaner for at minimere negativ påvirkning af uønskede begivenheder i IT-miljøet.

En risikoanalyse er essentiel, da den kan bidrage til at vurdere potentielle trusler, sårbarheder, konsekvenser, samt hjælpe med at prioritere nødvendige ressourcer og beskyttende tiltag i IT-miljøet.

Hvordan ser et forløb ud?

Dataindsamling

For at lave en dybdegående risikoanalyse, er det nødvendigt for os at kende jeres IT-miljø,
hvorfor vi laver en dataindsamling. Det er vigtigt at indsamle så meget relevant og pålidelig data som muligt, for at få et fuldstændigt og nøjagtigt billede af jeres IT-miljø. Herudover vil det være gavnligt at kende til jeres fremtidsplaner i forhold til implementering og skalerbarhed af IT-systemer og teknologier, så vi kan tage højde for de potentielle ændringer og udfordringer, som I kan møde i fremtiden.

Risikoanalysen

På baggrund af dataindsamlingen, vil vores konsulenter identificere kritisk data i jeres IT-miljø. Herefter udregnes der er en risikoscore baseret på sandsynlighed og konsekvens. adgang, datalækage, malware-infektion og andre risici, der kan skade virksomhedens IT-systemer og omdømme.  Risikoscoren kan hjælpe os med at prioritere de mest presserende risici, som kræver øjeblikkelig opmærksomhed og handling.

Rapportering og præsentation

Når rapporten på risikoanalysen er udarbejdet, vil vi præsentere de mest presserende fund og dernæst komme med anbefalet strategi til forbedring af jeres risikoscore. Strategien vil indeholde de foranstaltninger, som vi foreslår, at I implementerer for at reducere eller håndtere de identificerede risici, samt de ressourcer, som I skal bruge for at gennemføre dem. 

Få en fast serviceaftale med CURAmanaged

Ønsker du vores cyber security koncept som en fast service aftale kan du vælge vores CURAmanaged, som inkluderer:

• Opstartsmøde, hvor vi finder strategien for din virksomhed.
• Alt efter hvor meget hjælp du ønsker kan vi:
Alt efter hvor meget hjælp du ønsker kan vi:
○ Give en årlig indsigt i din virksomhedsstrategi for at kunne vejlede fremtidsmæssigt på din           virksomheds risikobillede.
○ Facilitere udarbejdelsen af risikoanalyse i samarbejde med din virksomhed
○ Give rapportering og præsentation af risikoanalysen

Du er altid velkommen til at tage fat i os for en snak