CURA Cyber Security

Data Assessment

Hvor godt kender I jeres IT-miljø?

Opbygning af IT-infrastruktur er en løbende og langvarig proces. I takt med man
implementerer nye systemer og applikationer, forankrer nye arbejdsgange og
vækster, kan det være svært at have det forkromede overblik over sin infrastruktur.

Dataindsamling af jeres IT-miljø spiller en afgørende rolle for jeres
beslutningsgrundlag, vil forbedre jeres produktivitet samt være
omkostningseffektivt for nye og eksisterende IT-processer.

Få værdifulde rapporter til at optimere sikkerhed og effektivitet på både on-prem og cloud miljø!

Når du køber en data assessment fra CURAit, får du adgang til omfattende rapporter, der giver dig værdifuld indsigt i din virksomheds netværk og datainfrastruktur. Vores rapporter er designet til at hjælpe med at identificere potentielle sikkerhedsrisici, opdage svagheder og optimere din it-infrastruktur. Lad os dykke ned i nogle de vigtigste rapporter, du vi modtage:

1. Security Assessment rapport

Præsenterer de vigtigste fund inklusiv risk og issue score samt anbefalinger baseret på en omfattende gennemgang af virksomheden sikkerhedsinfrastruktur. Formålet med denne vurdering er at identificere eventuelle sårbarheder og svagheder samt foreslå effektive løsninger til at styrke virksomhedens sikkerhed. Rapporten omfatter blandt andet ekstern og udgående scanning for at identificere potentielle sikkerhedsrisici.

2. Network Assessment rapport

Få fuldt overblik over jeres netværksmiljø, herunder tilknyttede netværksenheder og status på disse. Rapporten inkluderer operativ systemer, patch status, risk og issue score samt anbefalinger for forbedret score.

3. MS Risk rapport

Rapporten inkluderer en overordnet risiko score samt en liste over potentielle miskonfigurationer. Rapporten identificerer specifikke risici i jeres cloud-miljø i jeres konfiguration, og giver jer anbefalinger baseret på Microsofts best pratices.

4. MS Cloud Security Assessment rapport

Rapporten samler alle sikkerhedsaspekter fra Microsoft Cloud i én samlet rapport. Den inkluderer ikke kun din egen Secure Score, men viser også din udvikling i forhold til den gennemsnitlige Secure Score blandt dine konkurrenter. Rapporten beskriver desuden også sårbarheder i konfigurationen og brugen af Microsoft Defender.

Bemærk venligst, at der kan være omkostninger forbundet med at implementere tilpassede foranstaltninger baseret på rapporternes anbefalinger.

Hvorfor foretage en data assessment?

Udnyt potentialet

Identificer dataressourcer og potentialer af eksisterende infrastruktur samt forbedring af processer vedr. nytilkommen teknologi

Træf bedre beslutninger

Evaluer datakvalitet og - integritet, så der kan træffes bedre og informerede beslutninger

Bliv compliant

Hjælpe med at implementere sikkerhedsforanstaltninger og derved bidrage til overholdelse af love og regler om databeskyttelse

Sådan laver vi data assessment af jeres miljø

Dataindsamling

For at indsamle valid og aktuel data, installeres der en probe, der kontunuerligt indsamler data fra enheder og netværk. Dette inkluderer enheder som bærbare, servere, netværkskomponenter, netværkssegmentering samt applikationer-

Interviews

For at kortlægge kritiske applikationer og arbejdsgange, foretager vi interviews på tværs af organisationen. Interviews er vigtige fordi de giver et indblik i de applikationsafhængigheder, der ikke nødvendigvis anses for at være forretningskritisk på organisationsniveau

Rapportering og anbefaling

På baggrund af analyser fra dataindsamling og interviews, udabrjder vi en rapport der giver overblik over jeres IT-infrastruktur. Ud over at rapporten vil bidrage til en bedre forståelse af jeres dataressourver, vil den også indeholde konkrete udfordringer med dertilhørende forbedringsmuligheder, som vil føre til en mere effektiv og sikker arbejdsgang.

En data assessment giver hurtigt et overblik over jeres infrastruktur