CURA Cyber Security

Politikker

Spillereglerne for din virksomhed

Skræddersyede IT-sikkerhedspolitikker

At sikre din virksomheds IT-sikkerhed er afgørende i en digital verden, hvor trusler og angreb konstant udvikler sig. En effektiv IT-sikkerhedspolitik er ikke kun et værn mod cyberangreb, men også en strategisk fordel, der beskytter dine data, dit omdømme og din konkurrenceevne.

Vores service hjælper virksomheder med at udvikle og implementere skræddersyede IT-sikkerhedspolitikker, der passer til deres unikke behov og risici. Vi forstår, at hver virksomhed er forskellig, og derfor tilbyder vi en personlig tilgang, der sikrer, at din IT-sikkerhedspolitik er både omfattende og praktisk anvendelig.

Hvorfor er IT-sikkerhedspolitikker vigtige?

Ensartet brug af udstyr og forståelse

En IT-sikkerhedspolitik sikrer korrekt og sikker brug af IT-udstyr, inklusive retningslinjer for adgangskoder, backup, opdateringer, antivirus, firewall og kryptering for at undgå misbrug. Den fremmer også en fælles forståelse af IT-sikkerhedens vigtighed og medarbejdernes ansvar.

Kan eliminere ”shadow” it i organisationen

”Shadow” IT er, når medarbejdere bruger IT-løsninger, som IT-afdelingen ikke har godkendt eller kontrolleret. Det kan skabe store IT-sikkerhedsrisici, som f.eks. datalæk, malware, juridiske problemer eller manglende overholdelse af regler. En IT-sikkerhedspolitik skal derfor forhindre eller begrænse ”shadow” IT, og sikre, at IT-afdelingen godkender, registrerer og overvåger alle IT-løsninger.

Skaber rammer for fremtidige opsætninger af udstyr

En IT-sikkerhedspolitik fastlægger krav til virksomhedens IT-udstyr, herunder enheder, software, netværk og nødvendige sikkerhedsfunktioner. Den inkluderer også retningslinjer for håndtering af udstyr, udskiftning og sikring af data. For at være effektiv skal politikken løbende opdateres og tilpasses den aktuelle teknologi og virksomhedens udfordringer.

Best-practice er som minimum at dække 6 områder i et eller andet omfang.

Software brug

En IT-sikkerhedspolitik bør definere, hvilke typer af software der er godkendt eller forbudt på virksomhedens enheder. Dette inkluderer krav om installation fra autoriserede kilder, regelmæssig opdatering, overholdelse af licensbetingelser og undgåelse af piratkopiering. Formålet er at sikre, at softwaren er lovlig, sikker og fri for skadelig kode eller sårbarheder, der kan udnyttes af hackere.

E-mail og internetbrug

En IT-sikkerhedspolitik bør fastsætte retningslinjer for medarbejdernes anvendelse af e-mail og internet på arbejdspladsen. Dette omfatter godkendte websteder og e-mails, håndtering af spam og phishing, beskyttelse af fortrolige oplysninger og rapportering af mistænkelig aktivitet. Formålet er at forhindre uautoriseret adgang, datalækage, malware-infektion og andre risici, der kan skade virksomhedens IT-systemer og omdømme.

Databeskyttelse

En IT-sikkerhedspolitik bør beskrive, hvordan virksomheden beskytter de data, den indsamler, opbevarer, behandler og deler. Herunder klassificering af fortrolige typer, kryptering, sikkerhedskopiering, sletning, adgangskontrol og sikker overførsel. Formålet er at overholde love som GDPR og forhindre datatab, tyveri, misbrug og lækage, der kan påvirke virksomheden og dens kunder.

Sikkerhed

IT-sikkerhedspolitikken skal klart definere virksomhedens foranstaltninger mod interne og eksterne trusler. Dette inkluderer brugen af antivirus, firewall, VPN, multifaktor-autentificering, password management, logning, overvågning og revision. Formålet er at opdage, forebygge, reagere på og inddæmme cyberangreb, der kan true virksomhedens IT-ressourcer, data og funktioner.

 

IT-indkøb

En IT-sikkerhedspolitik bør angive, hvordan virksomheden erhverver, vedligeholder og afskaffer IT-udstyr og -tjenester. Dette omfatter kriterier og procedurer for indkøb, levering, installation, opgradering, reparation og udskiftning af hardware, software, cloud, netværk og telekommunikation. Formålet er at sikre, at IT-udstyret og -tjenesterne er af høj kvalitet, pålidelige, sikre og omkostningseffektive uden at udgøre sikkerhedsrisici eller miljøproblemer.

Træning og support

IT-sikkerhedspolitikken bør inkludere medarbejderuddannelse og support. Dette omfatter træningstyper, leveringsmetoder, opdateringsfrekvens og evaluering. Det skal også beskrive, hvordan medarbejdere kan få hjælp, rådgivning og feedback fra IT-afdelingen eller eksterne eksperter. Formålet er at højne medarbejdernes bevidsthed, viden og færdigheder inden for IT-sikkerhed og fremme en sikkerhedsorienteret kultur i virksomheden.

Få en fast serviceaftale med CURAmanaged

Ønsker du vores cyber security koncept som en fast service aftale kan du vælge vores CURAmanaged, som inkluderer:

  • Opstartsmøde, hvor vi finder strategien for din virksomhed.
  • Gennemgang og revidering af nye og eksisterende politikker.
  • Vi følger det opsatte godkendelsesflow
  • Vi sørger for at politikkerne bliver publiceret relevante steder