CURA Cyber Security

CyberSecurityBestyrelse

Er cybersikkerhed på din bestyrelses agenda?

I dagens digitale tidsalder er cybersikkerhed ikke længere bare en opgave for IT-afdelingen – det er en afgørende faktor for virksomhedens overlevelse og succes. Desværre undervurderer mange virksomhedsbestyrelser stadig alvoren af cybertrusler og mangler den nødvendige viden og forståelse for at tackle disse udfordringer effektivt.

Hver dag bliver virksomheder over hele verden ramt af alvorlige cyberangreb, der resulterer i økonomiske tab, dataleksioner og beskadiget omdømme. Det er ikke længere et spørgsmål om “hvis”, men “når” en virksomhed vil blive målrettet af en cybertrussel. Derfor er det afgørende, at bestyrelsesmedlemmer forstår vigtigheden af at have cybersikkerhed som en topprioritet på deres dagsorden.

Vores undervisning i cybersikkerhed for bestyrelsesmedlemmer giver jer den nødvendige viden, indsigt og værktøjer til at beskytte jeres virksomhed mod cybertrusler. Vores erfarne cybersikkerhedskonsulent vil guide jer i at identificere og forstå de aktuelle trusler, effektive strategier og hvordan man implementerer de bedste praksisser inden for cybersikkerhed.

Giv jeres bestyrelsesmedlemmer den vigtige viden, de har brug for, og sikr jer, at jeres virksomhed er rustet til at imødegå truslerne fra den digitale verden. Tilmeld jer vores undervisning i cybersikkerhed for bestyrelsesmedlemmer i dag og tag skridtet mod en mere sikker fremtid.

“Truslen mod danske virksomheder fra cyberkriminalitet og cyberspionage er meget høj, og det er ikke kun de store virksomheder, der bliver ramt”

— Center for Cybersikkerhed

Anbefalinger til styrkelse af cyberkompetencer i bestyrelser

Risikovurdering

Det anbfales, at

• bestyrelsen så ofte som relevant og mindst én gang om året modtager og forholder sig til en opdateret risikovurdering på cyberområdet baseret på virksomhedens vigtigste værdier, it-infrastruktur, forretningsmodel, primære sårbarheder, sandsynlige trusler, mulige tab ved angreb samt mulige konkurrencemæssige vurderinger

Rapportering

Det anbfales, at

• bestyrelsen implementerer cybersikkerhed som en fast del af sit årshjul på linje med øvrige væsentlige risici,
• bestyrelsen har cybersikkerhed på agendaen på hvert møde, og modtager relevant rapportering forud for mødet med bl.a. aktuelt trusselsbillede, sikkerhedshændelser, resultater af sikkerhedstest, awareness aktiviteter og revisionsgennemgange, samt evt. forslag til supplerende tiltag.

Risikoappetit

Det anbfales, at

• bestyrelsen så ofte som relevant og mindst én gang om året fastsætter virksomhedens cybersikkerhedsstrategi, herunder risikoappetit, baseret på en afvejning af virksomhedens generelle forretningsstrategi, forretningsmål, it-infrastruktur, generelle risikoappetit, sikkerhedsbudget og investeringsvilje m.v.

Kultur

Det anbfales, at

• medlemmer af bestyrelse og direktion regelmæssigt følger specifikke kurser for at opnå tilstrækkelig viden og færdigheder til at forstå og vurdere cybersikkerhedsrisici, styringspraksisser og deres indvirkning på virksomhedens drift,
• virksomheden regelmæssigt har tilpassede uddannelses- og træningsprogrammer for bestyrelse, direktion og medarbejdere i relation til cybersikkerhed,
• bestyrelsen og daglig ledelse går forrest i at understøtte en stærk og

Governance

Det anbfales, at

• bestyrelsen forholder sig til, om den har tilstrækkelige kompetencer og erfaring med risikostyring af it- og cyberrisici,
• virksomhedens sikkerhedsorganisation fagligt er direkte forankret på direktionsniveau, og rapporterer direkte til bestyrelsen,
• styrke virksomhedens cybersikkerhed gennem etablering af uafhængige risikostyringskontroller (lines of defence).

Mød vores erfarne cybersikkerhedskonsulent

CURAits cybersikkerhedskonsulent er en erfaren civilingeniør med over 25 års ekspertise inden for cybersikkerhed og risikostyring. Med en dyb forståelse af governance, risk og compliance har vores ekspert hjulpet utallige organisationer med at udvikle omfattende cybersikkerhedsstrategier for at beskytte deres aktiver og omdømme.

Som medlem af flere rådgivende organer har vores konsulent et omfattende netværk af kontakter og er opdateret med de seneste tendenser og trusler inden for cybersikkerhed. Lad vores ekspert guide dine bestyrelsesmedlemmer til at forstå vigtigheden af cybersikkerhed og hvorfor det bør være en topprioritet på deres dagsorden.

Vores undervisning omfatter følgende elementer

Hvordan man udvikler en effektiv cybersikkerhedsstrategi

– Skræddersy en strategi, der passer til jeres virksomheds specifikke behov

– Integrer proaktive tiltag for at minimere risici og beskytte jeres aktiver

Identifikation af cybertrusler og sårbarheder

– Lær at identificere og analysere potentielle trusler mod jeres virksomhed

– Opdag sårbarheder og implementer effektive sikkerhedsforanstaltninger

Governance, risk og compliance i forhold til cybersikkerhed

– Forstå betydningen af governance og compliance i forbindelse med cybersikkerhed

– Hvordan man opnår overensstemmelse med gældende love og regulativer

Governance, risk og compliance i forhold til cybersikkerhed

– Forstå betydningen af governance og compliance i forbindelse med cybersikkerhed

– Hvordan man opnår overensstemmelse med gældende love og regulativer

Bedste praksis for håndtering af cybertrusler

– Få indblik i bedste praksis for at håndtere og bekæmpe cybertrusler

– Lær hvordan I effektivt kan reagere på og minimere konsekvenserne af et cyberangreb

Opdateret viden inden for cyber security og risikostyring

– Hold jer ajour med de nyeste trends og trusler inden for cybersikkerhed

– Forstå vigtigheden af kontinuerlig læring og opdatering i et skiftende trusselslandskab

Du er altid velkommen til at tage fat i os for en snak