Alliance+

NY FORRETNING BYGGER PÅ IT
– OG IT UNDERSTØTTER NY FORRETNING
For mange virksomheder bliver konkurrencen sta­dig mere international. Det kræver ikke blot sans for løbende forretningsudvikling og tilpasning til nye markeder – det kræver også en agil og fleksi­bel IT-infrastruktur, der understøtter denne proces. En proces, som alt andet lige betyder, at flere og flere IT-relaterede funktioner forlader det mørke serverrum i kælderen for i stedet at flytte op i skyen. Virksomhedens IT-infrastruktur bliver så at sige uafhængig af tid og sted.

Det er en udvikling, man ikke blot har mærket, men faktisk er midt i hos Alliance+ i Brøndby, der har rengøring og Facility Management som sine kerneområder. Alliance+ er endvidere repræsen­teret i Sverige samt Norge, og koncernledelsen overvejer ligeledes at træde ind på nye markeder i en række europæiske lande. Både det at være repræsenteret i flere lande og at have nye markeder i kikkerten har haft stor betydning for, at Alliance+ har besluttet at sadle om IT-mæssigt.

Valgte CURAit som strategisk partner
Ifølge Flemming Gullith Albrechtsen, der er ansvarlig for den fællesnordiske IT-strategi, er det en beslutning, der har været på vej et stykke tid, og sammenholdt med det faktum, at den eksisterende on-premise IT-installation var ved at være moden til en modernisering, var der ikke så meget at betænke sig på.

Netop i en tid, hvor det internationale udsyn får større og større betydning for de forretningsmæs­sige processer, beslutter flere og flere virksom­heder sig samtidig for at koncentrere sig om det, de er gode til, nemlig at drive forretning. Derfor er Alliance+ gået samme vej som så mange andre og har besluttet at satse på en mere outsourcing-samt cloudbaseret IT-model.

Til at hjælpe sig har man valgt CURAit, som i første omgang har stået for et Microsoft Office 365 setup, hvor Alliance+ kontorerne i Danmark, Norge og Sverige nu er koblet sammen i en fælles løsning. Det er således muligt at se mails og kalendere samt booke møder på tværs af lande­grænser, men indtil videre sker hosting fortsat lokalt i de tre lande.

Krav til forretningsmæssig forståelse
Inden længe regner Alliance+ imidlertid med at have implementeret opsætningen af et EU domæne på tværs af hele organisationen. Lige så snart det er sket, tager man for alvor skridtet ud i den grænseløse datacenterverden.

”CURAit har været med til at rådgive os i forbindelse med de beslutninger, vi skal tage IT-mæssigt med henblik på at fremtidssikre organisationen. Derfor er det vigtigt med en leverandør, der ikke blot har styr på teknikken, men også hvad vi skal bruge den til. Forståelse for koblingen til de forretningsmæssige strategier er essentiel.

“Vi har et godt samarbejde med CURAit, der ikke blot har hjulpet os med at definere en paneuropæisk IT-infrastruktur, men også har hjulpet os til at se nye forretningsmæssige muligheder. Flemming Gullith Albrechtsen”

På det punkt har CURAit imidlertid til fulde levet op til vores forventninger”, siger Flemming Gullith Albrechtsen.

Første skridt har været migreringen fra et lokalt on-premise setup i henholdsvis Danmark, Sverige og Norge til en fælles Microsoft Office 365 strate­gi. På sigt kommer en fælles OneDrive filstruktur formentlig også til et spille en rolle, den dag, EU domæne strategien er implementeret. Allerede nu er man så småt begyndt at tage SharePoint i brug til kundespecifikke projekter, og det samme er tilfældet med Skype For Business.

Forretningsudvikling er det, vi er bedst til
“Vi vil allerhelst koncentrere os om det, vi er bedst til, nemlig at sælge services til vores kunder. Vi har mere end 4.000 ansatte og er især stærke inden for rengøring, kontorservice og ejendoms­service, der er vores fundament. Men når det gælder Facility Management, har vi øje på en række interessante vækstområder såsom blandt andet catering og telefonpasning”, siger Flemming Gullith Albrechtsen.

Han føjer til, at man allerede har fået flere store kunder i eksempelvis forsikringsbranchen, så strategien er klar. Når det gælder IT-drift, skal Alliance+ stå for mindre og mindre selv. Samar­bejdet med CURAit samt øvrige leverandører af branchespecifikke systemer er blot starten på den outsourcing samt cloudbaserede IT-model. I den sammenhæng er CURAit ikke blot leverandør, men har fået en rolle som langsigtet og strategisk samarbejdspartner.

Fakta om samarbejdet
Samarbejdet mellem Alliance+ og CURAit er starten på en proces, som i sidste ende vil betyde en total sammensmeltning mellem IT-infrastrukturen i Danmark, Sverige og Norge. Microsoft Office 365 er første trin i denne proces og giver allere­de nu bedre mulighed for samarbejde på tværs af landene. Medarbejderne kan således benytte Outlook, Skype For Business samt SharePoint som fælles arbejdsredskaber. Det fulde ansvar for drift og vedligehold er placeret hos CURAit.

Samarbejdspartnere